Vladimír Halaj

Narodil som sa v roku 1959 v Lučenci.
Fotografovať som začal na turistike, vážnejšie som sa začal fotografii venovať začiatkom 90-tych rokov, odkedy som členom fotoklubu OBZOR.

Zúčastňujem sa klubových výstav, Petzvalovho mapového okruhu a súťaží AMFO. V niektorých ročníkoch som získal ocenenia na okresnej úrovni, niekoľko fotografií bolo vystavených aj na krajskej súťaži a v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Tematicky v mojej tvorbe prevláda krajina.