Milan Veliký, AFIAP, AZSF

Narodil som sa v roku 1950 v Žiline, kde aj žijem
a pracujem.

Svoju voľnú tvorbu zameriavam najmä na reportážnu fotografiu ( fotografia okamžiku ), na fotografovanie mestskej krajiny, fotografickú grafiku a štylizovanú fotografiu.

Vystavujem na Slovensku i v zahraničí. Autorom portrétu je Vasily Kazansky.

 Členstvo:

  • člen Zväzu slovenských fotografov od roku 1985, v roku 2010 udelený titul Autor Zväzu slovenských fotografov (AZSF)
  • člen fotoklubu OBZOR od roku 1981
  • člen Slovenského centra fotografického umenia (člen FIAP) od roku 2006
  • člen neformálneho združenia Lux Collegium
  • člen Občianskeho združenia Fotoklub OBZOR Žilina od roku 2010 (zakladajúci člen)

[email protected]