Fotografia mesiaca

1. Marián Závacký: PATAMATOVCI

2. Jaro Fašianok: Žena a pes (tiež žena)

Najbližšia členská schôdza sa uskutoční

30. 5. 2017 o 16:30

v zasadacej miestnosti makovického domu