, ,

Je to tak 50 na 50 – Repríza výstavy fotografií Martina Tomášku (od 6.11.2017)

Je to tak 50 na 50 – Výstava fotografií Martina Tomášku a členov fotoklubu OBZOR.

Ide o prvú reprízu najväčšej akcie tohto roku, ktorú členovia fotoklubu pripravili.

Repríza výstavy bude v priestoroch Makovického domu, sídla Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Vernisáž výstavy sa bude konať 6. novembra 2017 o 16:00 hod.

Touto cestou Vás srdečne pozývame na vernisáž.

, ,

Je to tak 50 na 50 – Výstava fotografií Martina Tomášku (od 4.9.2017)

Je to tak 50 na 50 – Výstava fotografií Martina Tomášku a členov fotoklubu OBZOR.

Ide o najväčšiu akciu tohto roku, ktorú členovia fotoklubu pripravili.

 

Premiéra výstavy bude v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine. Vernisáž výstavy sa bude konať 4. septembra 2017 o 16:30 hod.

Touto cestou Vás srdečne pozývame na vernisáž.

, ,

Piktoriální Imprese – Výstava v Makovického dome v Žiline

 V dňoch 13.-27. júla 2017 sa koná výstava fotografií PIKOTORIÁLNÍ IMPRESE fotografov, a našich priateľov z jablunkovského fotoklubu, pánov Jiřího Jurzykowského a Josefa Frydrycha. Výstava sa koná vo výstavných priestoroch Makovického domu v Žiline.

 

Srdečne Vás pozývame!

Dominika

Štefan Martinusík – Bromolej

V mesiacoch júl až september 2013 možno v reštaurácii U Dominiky (ul. Republiky 8, Žilina – oproti TIK mesta Žilina) zhliadnuť autorskú výstavu Štefana Martinusíka Bromolej.

Dominika

Dominika

Dominika (si) rozširuje OBZOR

S láskavým dovolením majiteľa reštaurácie U Dominiky (ul. Republiky 8, Žilina – oproti TIK mesta Žilina) tu Fotoklub OBZOR vystavuje fotografie svojich členov. Výstavná kolekcia sa pravidelne obmieňa, približne v trojmesačných intervaloch. Aktuálne, v mesiacoch február až marec 2014 možno zhliadnuť autorskú výstavu Martina Šmehýla Ulice Žiliny.

Dominika

Dominika

Výstava Fotoklubu Obzor na krajskom úrade v Žiline

Srdečne vás pozývame na výstavu fotografií Fotoklubu Obzor Žilina pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline, ktorá sa bude konať vo výstavných priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Výstava je sprístupnená v pracovných dňoch od 8. do 16. h a potrvá do 20. marca 2014.
Tešíme sa na vašu účasť.

Dominika

Zilinska univerzita

Výstava Fotoklubu Obzor na univerzite

Srdečne vás pozývame na výstavu fotografií členov Fotoklubu Obzor Žilina v priestoroch Žilinskej univerzity. Výstava bude trvať do 30.5.2014. Tešíme sa na vašu účasť.

Zilinska univerzita

Maľované svetlom

Maľované svetlom

Milan Veliký, AFIAP, AZSF reprízuje svoju autorskú výstavu Maľované svetlom vo Fotogalérii múzea Zichyho paláca v Komárne. Vernisáž výstavy 22. 6. 2013 o 10.00 h. Výstava je sprístupnená od 22. 6. 2013 do 12. 9. 2013.

Maľované svetlom

Výstava ZSF

38. ročník výstavy Zväzu slovenských fotografov

Na 38. ročníku výstavy Zväzu slovenských fotografov získal Martin Tomáška 1. miesto vo voľnej téme a Milan Veliký, AFIAP, AZSF, MZSF cenu porotcu. Vernisáž výstavy bola v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku 3. 8. 2013 o 10.00 h. Výstava je sprístupnená do 1. 9. 2013.

Výstava ZSF