Milan Veliký, AFIAP, MZSF, člen Fotoklubu OBZOR v Žiline a FIAP Liaison Officer pre Slovenskú republiku získal za svoju novoročenku v 7. ročníku súťaže novoročných pozdravov FIAP, ktorej organizátorom bol Vasja Doberlet, FIAP Liaison Officer pre Slovinsko, najvyššie ocenenie – FIAP special medal a k tomu aj sladký bonus – štvrťkilovú orieškovú čokoládu. Súťaže sa zúčastnili fotografi z 37-mich krajín.