Súbory na stiahnutie

Stanovy OZ FKO
Stanovy OZ Fotoklub OBZOR Žilina (PDF)

Poukázanie 2% dane pre OZ FKO
Potvrdenie o zaplatení dane (PDF)
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (PDF)

Pravidlá súťaží členov fotoklubu OBZOR:
Fotografia mesiaca (PDF)
Séria mesiaca (PDF)

ŽSK

Podporili nás

Fotoklub OBZOR je fotoklubom neprofesionálnych fotografov. Veľmi si vážime a ďakujeme, že našu tvorbu finančne podporili a podporujú predovšetkým:

Žilinský samosprávny kraj www.zask.sk

ŽSK

Mesto Žilina (PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM 50/2010 – OE/2010) www.zilina.sk

Mesto Žilina

Stredoslovenská energetika, a.s.; Žilina www.sse.sk

SSE

Softel, s.r.o.; Žilina www.softel.sk

Softel

Taktiež aj:

Obec Strečno www.strecno.sk

Strečno

Spoločnosť ARD www.ard.sk

a všetci anonymní prispievatelia 2% z daní.

Fotografia mesiaca Február 2014

Marián Závacký: Žalúzie