Milan Veliký, AFIAP, AZSF

Fotografia mesiaca Február 2014

Marián Závacký: Žalúzie

Ľubomír Lošonský