Do pozornosti Vám dávame výstavy 40 čiernobielych fotografií formátu A1 z Augusta 1968 v Žiline. Autor fotografií je fotograf Josef Nový st.

Podrobnosti nájdete na stránke autora http://www.josefnovy.com/august1968.