Štefan Zvarík

Narodil som sa v roku 1932. Vyštudoval a učil som matematiku a deskriptívnu geometriu. Neskôr som pracoval ako matematik-analytik a programátor. Teraz som dôchodca. Mám rád turistiku a Grécko, ktoré s veľkým záujmom poznávam. V roku 2009 som ukončil záujmové štúdium odbor Človek a umenie na Univerzite tretieho veku na Žilinskej univerzite v Žiline.

Fotografujem s malými prestávkami od roku 1958. Niektoré fotografie som mal uverejnené v časopisoch a novinách. V roku 2008 som mal fotografie vystavené na štyroch medzinárodných salónoch.

Moja fotografická tvorba sa dotýka krásy a tým sú určené aj jej hranice.