Fotokronika

Aký by to bol fotoklub, keby fotograficky nedokumentoval svoju činnosť. Pre pamätníkov sú tu vo viac-menej chronologickom slede zachytené niektoré udalosti klubového života: Klubová činnosť (1,2,4,7,10,19,25,28,29,62,67,74,99,119,127), besedy a tvorivé dielne s fotografmi (12,40), klubové, plenérové a individuálne výstavy v Klimkoviciach (3), Moravskej Třebovej (16,100-103), Kopřivniciach (43), Jablunkove (85-89, 125,126), Czestochowej (26), Lodži (106,107), Kijeve (31), Kamenci-Podolskom (94), Nitre (13), Ružomberku (33,34,95,96,97), Košiciach (41,60,61), Strečne (22,23,24), v Prievidzi (56-58), v Bratislave (70-72), Dolnom Kubíne (109), v Trnave (130), v Komárne (131) a v Žiline (5,6,17,21,30,32,37,39,42,44-50,59,63,68,73,75,79,81-84,91-93,98,105,108,110-114,117,124,128,129,132), účasť na salónoch umeleckej fotografie vo Vsetíne (52-56, 120-123), fotoplenéry na Lalíkoch (9), v Strečne (20), v Poľsku (14,18,38,64-66), na Ukrajine (35,36,69) a v Čechách (104), účasť v Petzvalovom mapovom okruhu fotografov (8,11,15,27,51,76-78,90,115,116,118), vydanie fotoknihy (80)…Všetky citované články sú z tlačovín: Cieľ, Žilinský Večerník, MY – Žilinské noviny, Strečniansky hlásnik, Jabko, Novinky, Ružomberský hlas, Spoločník a Žilinec.