Smútočné oznámenie

S ľútosťou oznamujeme, že nás opustil dlhoročný člen Fotoklubu OBZOR Žilina Ferdinand Michálek.

Bol známy nielen svojou fotografickou tvorbou, ale aj výtvarným umením.

Posledná rozlúčka sa bude konať 6.12.2014 o 13.00 hod.