Foto salón Trains 2015

Milan Veliký získal s fotografiou Full steam forward v kategórii TRAINS zlatú medailu foto salónu Trains 2015, ktorý organizuje srbský fotoklub Kragujevac.

Gratulujeme!