Odborná porota v zložení Milan Veliký,AFIAP (predseda), Marián Závacký (člen) a Martin Tomáška (člen) dňa 17.10.2016 vo fotosúťaži Jeden deň ŽSK rozhodla nasledovne:

Hlavná cena: Mária Škutová – Bez názvu
Kategória čiernobiela fotografia Kategória farebná fotografia
1. miesto
Jozef Povrazník – Program na večer
1. miesto
Peter Dudjak – Žilinské kobylky 1-3
2. miesto
Lucia Novorolníková – Tí najväčší, 1-3
2. miesto
Lenka Plešková – Popoludnie so psom
3. miesto
Zuzana Kubíčková – Pohoda v Hviezdoslavovom parku
3. miesto
Anežka Majdišová – Desať štyridsať tri 1-3
Čestné uznanie
Slavomír Klimkovský – Život v obraze
Čestné uznanie
Zuzana Kubíčková – Cestou zo školy 1

Spolu prišlo do súťaže 92 fotografií. Z nich porota vybrala 29 fotografií na výstavu a katalóg (vrátane ocenených fotografií).

Výstava:
Výstava sa bude konať vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja v dňoch od 2.11.2016 do 6.12.2016.

Vernisáž a odovzdanie cien:
Vernisáž výstavy s vyhodnotením súťaže a odovzdaním ocenení výhercom a uskutoční 10.11.2016 o 16:00.