Výstava fotoklubu OBZOR

Jeden deň ŽSK

Výstava fotoklubu OBZORVýstava vybratých fotografií sa bude konať vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja v dňoch od 24.10.2015 do 2.11.2015. Vernisáž výstavy s vyhodnotením súťaže a odovzdaním ocenení výhercom a uskutoční v utorok 27.10.2015 o 16:00.

 
Výstava fotoklubu OBZOR

Výstava k 35. výročiu fotoklubu OBZOR

Výstava fotoklubu OBZORSrdečne vás pozývame na výstavu fotografií pri príležitosti 35. výročia založenia Fotoklubu Obzor pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Vernisáž výstavy sa bude konať 3.11.2015 o 16:00 vo foyeri Úradu žilinského samosprávneho kraja.
 
Výstava fotoklubu OBZOR OZ

Výstava fotografií na Fotofestivale v Moravskej Třebovej

Výstava fotoklubu OBZOR OZObčianske združenie Fotoklub Obzor vystavuje fotografie v rámci 16. ročníka Fotofestivalu v Moravskej Třebovej v dňoch 27.6.2015 až 23.8.2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstava fotoklubu OBZOR OZ

Výstava street fotografií On Spot na univerzite

Výstava fotoklubu OBZOR OZSrdečne Vás pozývame na medzinárodnú výstavu street fotografií On Spot vo foyeri budovy NC na Žilinskej univerzite v Žiline. Vo výbere Best of 2015 je aj fotografia nášho člena Martina Tomášku.
 
Vernisáž sa bude konať 9.11.2015 o 14:00 a výstava potrvá do 4.12.2015.
 
 
 
 
Výstava fotoklubu OBZOR OZ

Výstava fotoklubu OBZOR v Ústí nad Labem

Výstava fotoklubu OBZOR OZSrdečne Vás pozývame na medzinárodnú výstavu fotografií Společný prostor – Gemeinsamer Raum 2015, kde tento rok vystavuje svoju kolekciu aj občianske združenie Fotoklub OBZOR.
 
Výstava sa koná v Muzeu města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3 a potrvá do 29.11.2015.
 
Video z vernisáže si môžete pozrieť tu.
 
 
 
 
Výstava fotoklubu OBZOR OZ

Výstava fotoklubu OBZOR v Považskej Bystrici

Výstava fotoklubu OBZOR OZSrdečne vás pozývame na výstavu fotografií členov fotoklubu OBZOR vo výstavných priestoroch kina Mier v Považskej Bystrici. Vernisáž výstavy bude 17.6.2015 o 17:00.
Tešíme sa na vašu účasť.
 
Výstava fotoklubu OBZOR

Výstava fotoklubu OBZOR na univerzite

Výstava fotoklubu OBZORSrdečne vás pozývame na výstavu fotografií členov Fotoklubu Obzor Žilina v priestoroch Žilinskej univerzity.

Výstava bude trvať do 30.5.2014.

Tešíme sa na vašu účasť.

 
 
 
Výstava fotoklubu OBZOR OZ

Výstava fotoklubu OBZOR na univerzite

Výstava fotoklubu OBZOR OZSrdečne vás pozývame na výstavu fotografií členov občianskeho združenia Fotoklub Obzor Žilina vo výstavných priestoroch Žilinskej univerzity. V poradí tretia výstava sa voláSpektrum pohľadu bude prebiehať v mesiaci máj 2015.
Tešíme sa na vašu účasť.
 
 
 
 

2% daní pre OZ Fotoklub OBZOR Žilina

Milí priatelia dobrej fotografie a umenia všeobecne, budeme radi, ak nás aj tento rok podporíte 2% vašich daní. Ďakujeme

Tlačivá:
(PDF)List od vedenia fotoklubu OBZOR
(PDF)Potvrdenie o zaplatení dane
(PDF)Vyhlásenie o poukázaní 2% daní

Fotografická súťaž Genius loci 2014 rozširuje zorný uhol záberu

Mesto Trnava a fotoklub IRIS vyhlasujú ďalší ročník súťaže Genius loci 2014, tentokrát s pozmenenými pravidlami. V poradí siedmy ročník bude špecifický tým, že zapojiť do súťaže budete môcť aj fotografie, ktoré neboli zachytené na území Trnavy. Organizátori podujatia majú ambíciu rozšíriť súťaž tak, aby za priaznivých okolností mohla nadobudnúť celoslovenský rozmer, a chcú dať týmto gestom priestor všetkým fotografom, ktorí fotia nielen v Trnave, ale aj za hranicami nášho regiónu či krajiny. Preto, ak máte šťastie a cit na zachytenie nevšedných okamihov, zaujímavé miesta máte v malíčku a cez objektív sa pozeráte na svet radšej ako vlastnými očami, neváhajte a zapojte svoje fotografie do Genius loci 2014.
Snímky nemusia bezpodmienečne zobrazovať len skutočnosti, môže ísť aj o inscenovanú fotografiu, scenár, fotopríbeh či rozprávku. Pritom nie je nutné, aby prostredie bolo prvoplánové, dominujúce, naopak, vítané budú fotografie, na ktorých prostredie bolo len súčasťou inšpirácie, nenápadnou kulisou, spomienkou, tušením svetla či tieňa…
Cieľom súťaže je objavovanie nových talentov, podnietenie tvorivého záujmu fotografov o prostredie, v ktorom žijú, spolupráca mladých fotografov s renomovanými autormi, podpora fotografických aktivít v našom meste a rozvíjanie bohatej trnavskej fotografickej tradície.
Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez vekového a profesijného ohraničenia. Súťažné fotografie treba doručiť do 30. septembra 2014 na Mestský úrad v Trnave. Súťažné práce vyhodnotí porota zložená z renomovaných umeleckých fotografov. Výstava fotografií Genius loci 2014 bude otvorená v októbri v západnom krídle radnice.