2% daní pre OZ Fotoklub OBZOR Žilina

Milí priatelia dobrej fotografie a umenia všeobecne, budeme radi, ak nás aj tento rok podporíte 2% vašich daní. Ďakujeme

Tlačivá:
(PDF)List od vedenia fotoklubu OBZOR
(PDF)Potvrdenie o zaplatení dane
(PDF)Vyhlásenie o poukázaní 2% daní