Výstava fotoklubu OBZOR OZ

Výstava fotoklubu OBZOR na univerzite

Výstava fotoklubu OBZOR OZSrdečne vás pozývame na výstavu fotografií členov občianskeho združenia Fotoklub Obzor Žilina vo výstavných priestoroch Žilinskej univerzity. V poradí tretia výstava sa voláSpektrum pohľadu bude prebiehať v mesiaci máj 2015.
Tešíme sa na vašu účasť.