Smútočné oznámenie

S ľútosťou oznamujeme, že nás opustil dlhoročný člen Fotoklubu OBZOR Žilina Ferdinand Michálek.

Bol známy nielen svojou fotografickou tvorbou, ale aj výtvarným umením.

Posledná rozlúčka sa bude konať 6.12.2014 o 13.00 hod.

,

Jeden deň ŽSK 2015

Máš rád dokumentárnu/reportážnu/street fotografiu?

Potom 16. júna 2015 zober fotoaparát a nafotografuj bežný deň v žilinskom kraji nie bežným spôsobom!

Ak zaujmeš, ocitneš sa v sieni víťazov.

Názov súťaže:

Jeden deň Žilinského samosprávneho kraja

Usporiadateľ:

Občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina

Termín konania súťaže:

16. jún 2015

Uzávierka súťaže:

23. jún 2015

Kategórie:

Súťaží sa v dvoch kategóriách – čiernobiela a farebná fotografia.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky tvorca bez obmedzenia veku s trvalým pobytom v SR. Jedna osoba môže poslať 1 až 3 fotografie do každej kategórie vystihujúce daný deň v žilinskom kraji. Všetky fotografie v jednej kategórii musia súvisieť s jednou témou, to znamená, že ak je zaslaná viac ako jedna fotografia v danej kategórii, musí ísť o sériu fotografií.

Všetky fotografie zaslané do súťaže musia byť odfotografované v deň konania súťaže, počnúc 0.00 hod. končiac 23.59 hod. a to výlučne na území Žilinského samosprávneho kraja. Fotografie musia mať dokumentárny alebo reportážny charakter a musí byť na nich zachytená živá bytosť – človek alebo zviera. Povolené sú len základné digitálne úpravy fotografií (kontrast, jas, …). Fotografie nesmú obsahovať rámčeky, vodoznaky, či podpisy.

Fotografie, ktoré nebudú spĺňať dané kritériá, budú zo súťaže vylúčené. Zmenšené fotografie treba zaslať na e-mailovú adresu jedenden@fotoklub-obzor.com (v rozmere 1200 bodov dlhšia strana) najneskôr do 7 dní od termínu konania súťaže. Fotografie musia obsahovať meno autora a názov fotografie (buď v názve súboru alebo v samotnej správe). Ku každej fotografii treba poslať aj jej výstižný popis (stačí jednou vetou opísať čo je na nej, kde bola odfotená, atď.), ktorý bude uvedený na výstave spolu s fotografiou (napr. Dojenie oviec na salaši v Liptovskej Tepličke). V prípade výberu fotografie, bude súťažiaci požiadaný o jej zaslanie v rozlíšení postačujúcom na tlač v rozmeroch 40 cm x 30 cm, resp. 30 cm x 30 cm, ak sa jedná o štvorec. Náklady na tlač hradí usporiadateľ.

Porota a ocenenia:

Odborná porota v zložení Ľubo Bechný (predseda), Cyril Králik (člen) a Marián Závacký (člen) zasadne najneskôr do 7 dní od termínu uzávierky súťaže a určí prvé tri miesta v každej kategórii. Víťazi získajú hodnotné vecné ceny. Ocenení autori a autori, ktorých fotografie boli vybraté do výstavnej kolekcie, budú informovaní elektronickou poštou do 14 dní od rozhodnutia poroty. Ocenenia budú autorom odovzdané na vernisáži výstavy.

Výstava:

Ocenené a vybraté fotografie budú vystavené vo vhodných výstavných priestoroch Žilinského samosprávneho kraja. Termín a miesto konania bude upresnené. Z vybraných fotografií sa vyhotoví aj jednoduchý katalóg.

Záverečné ustanovenia:

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé súťažné fotografie bez nároku autora na honorár.

 

Podujatie sa koná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Vecné ceny do súťaže venovali:
   
Mediálni partneri:
   
,

Jeden deň ŽSK 2015 – výsledky

Odborná porota v zložení Ľubo Bechný (predseda), Cyril Králik (člen) a Marián Závacký (člen) dňa 30.6.2015 vo fotosúťaži Jeden deň ŽSK rozhodla nasledovne:

Kategória čiernobiela fotografia Kategória farebná fotografia
1. miesto
Peter Bela – Nemám čas, Tak koľko mu dám?
1. miesto
František Dejčík – Realizácia parkoviska vo Veľkom Políku 1, 2, 3
2. miesto
Simona Andričíkova – Odraz
2. miesto
Ľudo Košalko – 017
3. miesto
Samuel Kovalík – Sochy, Prehnuté sochy
3. miesto
Magdaléna Lacková – Foto 1, Foto 2
Čestné uznanie
Dominika Jurášková – Foto 1, Foto 2
Čestné uznanie
Želmíra Lišuchová – Bez názvu (P1060215)
Simona Andričíková – Vzlet
Dominika Jurášková – Dvojica (DSC2482.2)
N.A.Mot – One day

Spolu prišlo do súťaže 66 fotografií. Z nich porota vybrala 29 fotografií na výstavu a katalóg (vrátane ocenených fotografií).

Akcie sa nesúťažne zúčastnili aj niektorí členovia Fotoklubu OBZOR. Za FKO porota vybrala 13 fotografií, ktoré doplnia výstavu.

 

Výstava:
Výstava sa bude konať vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja v dňoch od 24.10.2015 do 2.11.2015.

Vernisáž a odovzdanie cien:
Vernisáž výstavy s vyhodnotením súťaže a odovzdaním ocenení výhercom a uskutoční v utorok 27.10.2015 o 16:00.

,

Jeden deň ŽSK

Predchádzajúce ročníky súťaže

  1. 1. ročník súťaže (2015)

 

Máš rád dokumentárnu/reportážnu/street fotografiu?

Potom 29. septembra 2016 zober fotoaparát a nafotografuj bežný deň v žilinskom kraji nie bežným spôsobom!

Ak zaujmeš, ocitneš sa v sieni víťazov.

Názov súťaže:

Jeden deň Žilinského samosprávneho kraja

Usporiadateľ:

Občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina

Termín konania súťaže:

29. september 2016

Uzávierka súťaže:

6. október 2016

Kategórie:

Súťaží sa v dvoch kategóriách – čiernobiela a farebná fotografia.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky tvorca bez obmedzenia veku s trvalým pobytom v SR. Jedna osoba môže poslať 1 až 3 fotografie do každej kategórie vystihujúce daný deň v žilinskom kraji. Všetky fotografie v jednej kategórii musia súvisieť s jednou témou, to znamená, že ak je zaslaná viac ako jedna fotografia v danej kategórii, musí ísť o sériu fotografií.

Všetky fotografie zaslané do súťaže musia byť odfotografované v deň konania súťaže, počnúc 0.00 hod. končiac 23.59 hod. a to výlučne na území Žilinského samosprávneho kraja. Fotografie musia mať dokumentárny alebo reportážny charakter a musí byť na nich zachytená živá bytosť – človek alebo zviera. Povolené sú len základné digitálne úpravy fotografií (kontrast, jas, …). Fotografie nesmú obsahovať rámčeky, vodoznaky, či podpisy.

Fotografie, ktoré nebudú spĺňať dané kritériá, budú zo súťaže vylúčené. Zmenšené fotografie treba zaslať na e-mailovú adresu jedenden@fotoklub-obzor.com (v rozmere 1200 bodov dlhšia strana) najneskôr do 7 dní od termínu konania súťaže. Fotografie musia obsahovať meno autora a názov fotografie (buď v názve súboru alebo v samotnej správe). Ku každej fotografii treba poslať aj jej výstižný popis (stačí jednou vetou opísať čo je na nej, kde bola odfotená, atď.), ktorý bude uvedený na výstave spolu s fotografiou (napr. Dojenie oviec na salaši v Liptovskej Tepličke). V prípade výberu fotografie, bude súťažiaci požiadaný o jej zaslanie v rozlíšení postačujúcom na tlač v rozmeroch 40 cm x 30 cm, resp. 30 cm x 30 cm, ak sa jedná o štvorec. Náklady na tlač hradí usporiadateľ.

Porota a ocenenia:

Odborná porota v zložení Milan Veliký (predseda), Marián Závacký (člen) a Martin Tomáška (člen) zasadne najneskôr do 7 dní od termínu uzávierky súťaže a určí prvé tri miesta v každej kategórii. Víťazi získajú hodnotné vecné ceny. Ocenení autori a autori, ktorých fotografie boli vybraté do výstavnej kolekcie, budú informovaní elektronickou poštou do 14 dní od rozhodnutia poroty. Ocenenia budú autorom odovzdané na vernisáži výstavy.

 

  • Hlavná cena Canon Ixus 175
  • Najlepší 4 autori získajú Zoner Photo Studio
  • Každý zúčastnený autor získa kupón na tlač 10ks fotografií 10x15cm na pobočkách FaxCopy v Žilinskom kraji
  • a ďalšie zaujímavé ceny

 

 

Výstava:

Ocenené a vybraté fotografie budú vystavené vo vhodných výstavných priestoroch Žilinského samosprávneho kraja. Termín a miesto konania bude upresnené. Z vybraných fotografií sa vyhotoví aj jednoduchý katalóg.

Záverečné ustanovenia:

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé súťažné fotografie bez nároku autora na honorár.

 

Podujatie sa koná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Ceny do súťaže venovali:
Mediálni partneri:
,

Pridaj sa k nám

Výstava fotoklubu OBZOR OZ

Výstava fotoklubu OBZOR v Ústí nad Labem

Výstava fotoklubu OBZOR OZSrdečne Vás pozývame na medzinárodnú výstavu fotografií Společný prostor – Gemeinsamer Raum 2015, kde tento rok vystavuje svoju kolekciu aj občianske združenie Fotoklub OBZOR.
 
Výstava sa koná v Muzeu města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3 a potrvá do 29.11.2015.
 
Video z vernisáže si môžete pozrieť tu.
 
 
 
 
Výstava fotoklubu OBZOR OZ

Výstava street fotografií On Spot na univerzite

Výstava fotoklubu OBZOR OZSrdečne Vás pozývame na medzinárodnú výstavu street fotografií On Spot vo foyeri budovy NC na Žilinskej univerzite v Žiline. Vo výbere Best of 2015 je aj fotografia nášho člena Martina Tomášku.
 
Vernisáž sa bude konať 9.11.2015 o 14:00 a výstava potrvá do 4.12.2015.
 
 
 
 
Výstava fotoklubu OBZOR OZ

Výstava fotografií na Fotofestivale v Moravskej Třebovej

Výstava fotoklubu OBZOR OZObčianske združenie Fotoklub Obzor vystavuje fotografie v rámci 16. ročníka Fotofestivalu v Moravskej Třebovej v dňoch 27.6.2015 až 23.8.2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstava fotoklubu OBZOR

Výstava k 35. výročiu fotoklubu OBZOR

Výstava fotoklubu OBZORSrdečne vás pozývame na výstavu fotografií pri príležitosti 35. výročia založenia Fotoklubu Obzor pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Vernisáž výstavy sa bude konať 3.11.2015 o 16:00 vo foyeri Úradu žilinského samosprávneho kraja.
 
Výstava fotoklubu OBZOR

Jeden deň ŽSK

Výstava fotoklubu OBZORVýstava vybratých fotografií sa bude konať vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja v dňoch od 24.10.2015 do 2.11.2015. Vernisáž výstavy s vyhodnotením súťaže a odovzdaním ocenení výhercom a uskutoční v utorok 27.10.2015 o 16:00.