,

Jeden deň ŽSK

Predchádzajúce ročníky súťaže

  1. 1. ročník súťaže (2015)

 

Máš rád dokumentárnu/reportážnu/street fotografiu?

Potom 29. septembra 2016 zober fotoaparát a nafotografuj bežný deň v žilinskom kraji nie bežným spôsobom!

Ak zaujmeš, ocitneš sa v sieni víťazov.

Názov súťaže:

Jeden deň Žilinského samosprávneho kraja

Usporiadateľ:

Občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina

Termín konania súťaže:

29. september 2016

Uzávierka súťaže:

6. október 2016

Kategórie:

Súťaží sa v dvoch kategóriách – čiernobiela a farebná fotografia.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky tvorca bez obmedzenia veku s trvalým pobytom v SR. Jedna osoba môže poslať 1 až 3 fotografie do každej kategórie vystihujúce daný deň v žilinskom kraji. Všetky fotografie v jednej kategórii musia súvisieť s jednou témou, to znamená, že ak je zaslaná viac ako jedna fotografia v danej kategórii, musí ísť o sériu fotografií.

Všetky fotografie zaslané do súťaže musia byť odfotografované v deň konania súťaže, počnúc 0.00 hod. končiac 23.59 hod. a to výlučne na území Žilinského samosprávneho kraja. Fotografie musia mať dokumentárny alebo reportážny charakter a musí byť na nich zachytená živá bytosť – človek alebo zviera. Povolené sú len základné digitálne úpravy fotografií (kontrast, jas, …). Fotografie nesmú obsahovať rámčeky, vodoznaky, či podpisy.

Fotografie, ktoré nebudú spĺňať dané kritériá, budú zo súťaže vylúčené. Zmenšené fotografie treba zaslať na e-mailovú adresu jedenden@fotoklub-obzor.com (v rozmere 1200 bodov dlhšia strana) najneskôr do 7 dní od termínu konania súťaže. Fotografie musia obsahovať meno autora a názov fotografie (buď v názve súboru alebo v samotnej správe). Ku každej fotografii treba poslať aj jej výstižný popis (stačí jednou vetou opísať čo je na nej, kde bola odfotená, atď.), ktorý bude uvedený na výstave spolu s fotografiou (napr. Dojenie oviec na salaši v Liptovskej Tepličke). V prípade výberu fotografie, bude súťažiaci požiadaný o jej zaslanie v rozlíšení postačujúcom na tlač v rozmeroch 40 cm x 30 cm, resp. 30 cm x 30 cm, ak sa jedná o štvorec. Náklady na tlač hradí usporiadateľ.

Porota a ocenenia:

Odborná porota v zložení Milan Veliký (predseda), Marián Závacký (člen) a Martin Tomáška (člen) zasadne najneskôr do 7 dní od termínu uzávierky súťaže a určí prvé tri miesta v každej kategórii. Víťazi získajú hodnotné vecné ceny. Ocenení autori a autori, ktorých fotografie boli vybraté do výstavnej kolekcie, budú informovaní elektronickou poštou do 14 dní od rozhodnutia poroty. Ocenenia budú autorom odovzdané na vernisáži výstavy.

 

  • Hlavná cena Canon Ixus 175
  • Najlepší 4 autori získajú Zoner Photo Studio
  • Každý zúčastnený autor získa kupón na tlač 10ks fotografií 10x15cm na pobočkách FaxCopy v Žilinskom kraji
  • a ďalšie zaujímavé ceny

 

 

Výstava:

Ocenené a vybraté fotografie budú vystavené vo vhodných výstavných priestoroch Žilinského samosprávneho kraja. Termín a miesto konania bude upresnené. Z vybraných fotografií sa vyhotoví aj jednoduchý katalóg.

Záverečné ustanovenia:

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé súťažné fotografie bez nároku autora na honorár.

 

Podujatie sa koná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Ceny do súťaže venovali:
Mediálni partneri: