Výstava fotoklubu OBZOR OZ

Výstava fotoklubu OBZOR v Považskej Bystrici

Výstava fotoklubu OBZOR OZSrdečne vás pozývame na výstavu fotografií členov fotoklubu OBZOR vo výstavných priestoroch kina Mier v Považskej Bystrici. Vernisáž výstavy bude 17.6.2015 o 17:00.
Tešíme sa na vašu účasť.
 
Výstava fotoklubu OBZOR

Výstava fotoklubu OBZOR na univerzite

Výstava fotoklubu OBZORSrdečne vás pozývame na výstavu fotografií členov Fotoklubu Obzor Žilina v priestoroch Žilinskej univerzity.

Výstava bude trvať do 30.5.2014.

Tešíme sa na vašu účasť.

 
 
 
Výstava fotoklubu OBZOR OZ

Výstava fotoklubu OBZOR na univerzite

Výstava fotoklubu OBZOR OZSrdečne vás pozývame na výstavu fotografií členov občianskeho združenia Fotoklub Obzor Žilina vo výstavných priestoroch Žilinskej univerzity. V poradí tretia výstava sa voláSpektrum pohľadu bude prebiehať v mesiaci máj 2015.
Tešíme sa na vašu účasť.
 
 
 
 

2% daní pre OZ Fotoklub OBZOR Žilina

Milí priatelia dobrej fotografie a umenia všeobecne, budeme radi, ak nás aj tento rok podporíte 2% vašich daní. Ďakujeme

Tlačivá:
(PDF)List od vedenia fotoklubu OBZOR
(PDF)Potvrdenie o zaplatení dane
(PDF)Vyhlásenie o poukázaní 2% daní

AMFO

Vernisáž krajského kola súťaže AMFO 2016

AMFOVernisáž krajského kola AMFO 2016 bude 21.6.2016 o 16:00 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (Komenského 48, Žilina).

Výstava vybraných fotografií bude prebiehať od 22. 6. 2016 do 20. 7. 2016.

Dominika

Vernisáž krajského kola súťaže AMFO 2015

DominikaNa krajskom kole AMFO 2015 boli ocenení a vystavujú aj viacerí členovia Fotoklubu OBZOR Žilina. Gratulujeme!

Vernisáž bude 24.6.2015 o 16:00 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (Komenského 48, Žilina).

Dominika

Vernisáž regionálneho kola súťaže AMFO 2015

DominikaNa regionálnom kole AMFO 2015 boli ocenení a vystavujú aj viacerí členovia Fotoklubu OBZOR Žilina. Gratulujeme!

Vernisáž bude 5.5.2015 o 16:00 v Makovického dome v Žiline. Na pravidelné stretnutie klubu sa presunieme až po vernisáži.

AMFO 2015 – téma rodina

Uzávierka regionálnej postupovej súťaže AMFO je 31.3.2015. Fotky spolu s prihláškou môžete odovzdať osobne na stretnutí klubu 24.3.2015. Prihlášku nájdete na stránke KKS (kliknite tu).
(PDF)AMFO 2015 – info.pdf
(PDF)AMFO 2015 – propozicie – reg.pdf

Súťaž CYBERFOTO 2015

Propozície najväčšej poľskej medzinárodnej súťaže digitálnej fotografie CYBERFOTO 2015:
(PDF)Sprievodný list (EN)
(PDF)Prihláška – uzávierka prihlášok 25.3.2015
(PDF)Text k prihláške (PL)
(PDF)Text k prihláške (EN)

www.rok.czestochowa.pl
www.cyberfoto.czest.pl

Fotografická súťaž Genius loci 2014 rozširuje zorný uhol záberu

Mesto Trnava a fotoklub IRIS vyhlasujú ďalší ročník súťaže Genius loci 2014, tentokrát s pozmenenými pravidlami. V poradí siedmy ročník bude špecifický tým, že zapojiť do súťaže budete môcť aj fotografie, ktoré neboli zachytené na území Trnavy. Organizátori podujatia majú ambíciu rozšíriť súťaž tak, aby za priaznivých okolností mohla nadobudnúť celoslovenský rozmer, a chcú dať týmto gestom priestor všetkým fotografom, ktorí fotia nielen v Trnave, ale aj za hranicami nášho regiónu či krajiny. Preto, ak máte šťastie a cit na zachytenie nevšedných okamihov, zaujímavé miesta máte v malíčku a cez objektív sa pozeráte na svet radšej ako vlastnými očami, neváhajte a zapojte svoje fotografie do Genius loci 2014.
Snímky nemusia bezpodmienečne zobrazovať len skutočnosti, môže ísť aj o inscenovanú fotografiu, scenár, fotopríbeh či rozprávku. Pritom nie je nutné, aby prostredie bolo prvoplánové, dominujúce, naopak, vítané budú fotografie, na ktorých prostredie bolo len súčasťou inšpirácie, nenápadnou kulisou, spomienkou, tušením svetla či tieňa…
Cieľom súťaže je objavovanie nových talentov, podnietenie tvorivého záujmu fotografov o prostredie, v ktorom žijú, spolupráca mladých fotografov s renomovanými autormi, podpora fotografických aktivít v našom meste a rozvíjanie bohatej trnavskej fotografickej tradície.
Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez vekového a profesijného ohraničenia. Súťažné fotografie treba doručiť do 30. septembra 2014 na Mestský úrad v Trnave. Súťažné práce vyhodnotí porota zložená z renomovaných umeleckých fotografov. Výstava fotografií Genius loci 2014 bude otvorená v októbri v západnom krídle radnice.